העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

קרמיט.אחד

גירסה 1.00, כולל ניקוד

דוגמה של הפונט קרמיט.אחד במשקל רגיל
קרמיט.אחד רגיל

דוגמה של הפונט קרמיט.אחד במשקל שמן
קרמיט.אחד שמן

האותיות הפשוטות של הפונט הזה היו יכולות להיות הרבה יותר פשוטות, אלמלא נוצרו בשיטה המוזרה שבה הן נוצרו. האותיות הללו מבוססות על פונט פיקסלי (ביטמאפ), המורכב כולו מנקודות - בדומה לשיטת היצירה של פונט בשם Citizen של המעצבת זוזאנה ליקו מאמיגרה. מצאתי שתהליך האינטרפטציה של הנקודות לקווים הוא מאוד סובייקטיבי, וניתן להגיע לאינספור תוצאות בשיטה הזו. זוהי, אם כן, האינטרפטציה שלי.

This typeface's simple glyphs could've been much simpler, if it wasn't for the very weird version these letters were formed. They're based on a pixel (bitmap) font, made entirely of dots - a similar process to the creation of the "Citizen" typeface by Zuzanna Licko of Emigre. I found the interpretational process of converting the dots into lines is very subjective, and can yield countless results. This is my interpretation.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ