העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

שליח סנס

גירסה 1.00, כולל ניקוד

דוגמה של הפונט שליח סנס במשקל רגיל
שליח סנס רגיל

דוגמה של הפונט שליח סנס במשקל שמן
שליח סנס שמן

דוגמה של הפונט שליח סנס במשקל שחור
שליח סנס שחור

הפונט "קורייר ניו" שמופץ עם חלונות, בעזרתו בד"כ כותבים קטעי קוד של תוכנות, מפני שיש בו ריווח אחיד (לכל האותיות מוקצה רוחב שווה). בגירסתו העברית של הפונט, התבססו היוצרים על האות הותיקה "מרים", שמוכרת לכולם משימושיה הרבים בחלונות, וגם בתור הפונט הרשמי של רכבת ישראל. ניסיתי לראות מה יקרה אם אוריד את ה"סריפים" השונים מהאותיות - האם זה יזיק? האם זה יועיל? חוץ משינוי מינימלי של הפרופורציות של חלק מהאותיות, הפונט דומה מאוד ל"קורייר ניו". היו אתם השופטים.

"Courier New", which is distributed with Windows, is used mainly for writing computer code, because of its monospaced characters. In the Hebrew version of Courier, font creators based their shapes on "Miriam", an old Hebrew font, which is also distributed with Windows, and is used in Israel Railway's signage. I tried to see what happens when I strip the many "serifs" off the letters - will it worsen it? Will it better it? Apart from making minimal proportional adjustments to the ltters, the font is very similar to "Courier New". You be the judges. "Shaliah" is a courier in Hebrew.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ